การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนรณยุทธ Level 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

จัดการอบรม ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ณ สนามยิงปืนปากน้ำ จ.สมุทรปราการ