การอบรมผู้ตัดสินกีฬาชักกะเย่อ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา