การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ปี 2560 (ภาค 5)

ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์