การอบรมผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ระดับชาติ (National Judges Certified)

จัดการอบรมระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ณ ห้องบุศรา โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ