การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิงปืนรณยุทธ Level 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ สนามยิงปืนปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ