การอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี