การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค (ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ 2560

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค (ครั้งที่1) ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง