การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค (ครั้งที่2) ประจำปีงบประมาณ 2560

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2560 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย