การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค (ครั้งที่3) ประจำปีงบประมาณ 2560

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค (ครั้งที่3) ประจำปีงบประมาณ 2560