การอบรมผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติก (ลีลา) ระดับกลาง ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 6-9 ธ.ค. 2560 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาติก เพชรเกษม 81 กทม.