การจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล C-License ) ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง