การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน (เสือภูเขา) ระดับ 1 ประจำปี 2561

การอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา (ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยาน ประเภทเสือภูเขา) ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง และบริเวณเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี