การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ระดับ License C ประจำปี 2561

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C (ระดับ 1) ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ