การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาซูโม่ Level 1 ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี