การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย (แคนูสลาลม) level 1 ประจำปี 2561

กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก