การอบรมผู้ตัดสินกีฬาเรือพาย (แคนูสลาลม) (ระดับชาติ) ประจำปี 2561

กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 7 - 11 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก