ปฏิทินประกาศหลักสูตรอบรม
ข่าวหลักสูตรอบรม

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 17 มิ.ย. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาบริดจ์ อบรม อ่านต่อ

วันที่อบรม 22 มิ.ย. 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ อบรม อ่านต่อ

วันที่อบรม 24 มิ.ย. 2562

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน License C ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 License C อ่านต่อ

วันที่อบรม 10 ส.ค. 2562

การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาระดับชาติ (National Sports Coaching Program) ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 17 มิ.ย. 2562

อบรมผู้ตัดสินกีฬาซูโม่ระดับชาติ SMAT. B (ชั้นต้น) ประจำปี พ.ศ. 2562 SMAT. B อ่านต่อ

วันที่อบรม 12 ก.ค. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาตะกร้อ ระดับ 1 Level C (ภาค 3) ประจำปี 2562 ระดับ 1 (Level C ) อ่านต่อ

วันที่อบรม 10 มิ.ย. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคริกเก็ต ขั้นพื้นฐาน CAT Level 0 อ่านต่อ

วันที่อบรม 22 ก.ค. 2562

ผู้ตัดสินกีฬาฮอกกี้ ประเภทในร่ม Grade 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 13 ก.ค. 2562

ผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้ ประเภทในร่ม Level 2 Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 13 ก.ค. 2562

ผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ระดับ 2 ขั้นกลาง Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 13 มิ.ย. 2562

โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาบริดจ์ระดับ 1 ระดับ 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 15 มิ.ย. 2562

โครงการอบรมผู้ตัดสิน ขั้นกลาง ระดับกลาง อ่านต่อ

วันที่อบรม 17 มิ.ย. 2562

FIFA MA Men Refereeing Course ขั้นที่ 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 23 ก.ค. 2562

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 3 มิ.ย. 2562

World Rugby Level 1 Coaching of Match Official WR Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 21 มิ.ย. 2562

World Rugby Level 2 Coaching of Match Official Course WR Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 21 มิ.ย. 2562

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 2 ) Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 18 ก.ย. 2562

ผู้ฝึกสอน ระดับ 3 ขั้นสูง Level 3 อ่านต่อ

วันที่อบรม 15 ก.ค. 2562

การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ปรับระดับ 3 เป็นระดับ 2 Level 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 4 มิ.ย. 2562

การสัมมนาผู้ชี้ขาดและผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 21 มิ.ย. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงปืนรณยุทธ ระดับ 2 ระดับ 2 อ่านต่อ

วันที่อบรม 8 มิ.ย. 2562

World Rugby Level 3 Coaching Course WR Level 3 อ่านต่อ

วันที่อบรม 14 มิ.ย. 2562

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย การจัดอบรม (ผู้ฝึกสอน) กีฬาลอนโบวล์ส ระดับชาติ Level1 ระดับต้น อ่านต่อ

วันที่อบรม 30 พ.ค. 2562

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผา ระดับชาติ (Level 1) ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 10 มิ.ย. 2562

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 1 ) รุ่นที่ 2 /2562 Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 28 ส.ค. 2562

การสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2562 Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 13 มิ.ย. 2562

การสัมมนาผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 National Level อ่านต่อ

วันที่อบรม 13 มิ.ย. 2562

โครงการ อบรมกติกาและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ตัดสินไทยลีก2 (T2) ขั้นที่ 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 5 มิ.ย. 2562

การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติขั้นสูง ด้านการฝึกสอนกีฬา ประจำปี 2562 ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 10 มิ.ย. 2562

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาบิลเลียด ประจำปี 2562 ระดับที่ 2 (ขั้นกลาง) ขั้นกลาง อ่านต่อ

วันที่อบรม 27 พ.ค. 2562

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบิลเลียด ประจำปี 2562 ระดับกลาง ขั้นกลาง อ่านต่อ

วันที่อบรม 27 พ.ค. 2562

ITF COACHING BEGINNER AND INTERMEDIATE PLAYERS COURSE (LEVEL 1) Level 1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 1 ก.ค. 2562

ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ระดับชาติ ( Level 1 ) รุ่นที่ 1/ 2562 ขั้นพื้นฐาน Level-1 อ่านต่อ

วันที่อบรม 24 ก.ค. 2562

FA THAILAND FUTSAL INTRODUCTORY COURSE FC อ่านต่อ

วันที่อบรม 17 มิ.ย. 2562

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬาสู่ระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 ระดับนานาชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 29 มิ.ย. 2562

ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเปตอง ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( Level 1 ) ระดับชาติ อ่านต่อ

วันที่อบรม 19 มิ.ย. 2562