นโยบายความเป็นส่วนตัว
 1. นโยบายและความยินยอม
  1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายถึงวิธีการใช้จัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 และ HRD Appilcation รวมถึงบริการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าใช้งาน เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน การสร้างข้อมูลสมาชิก การบันทึกข้อมูล รวมถึงการเข้าหน้าประวัติส่วนตัวเพื่อบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดขึ้นภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
  2. เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้ามาใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 และ HRD Appilcation รวมถึงการรายงานผลและเครื่องมือต่างๆ อยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของ ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 ถือว่า ผู้ใช้งานที่เข้าใช้บริการได้ยินยอมและยอมรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ยอมให้เปิดเผยข้อมูลบางส่วนต่อสาธารณะ และประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายการใช้งานของระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0
 2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
  1. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ให้ ได้แก่
   1. ข้อมูลการเปิดบัญชีผู้ใช้เมื่อผู้ใช้งานทำการสมัครใช้งานบนระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 เมื่อมีการกรอกแบบฟอร์มสมัคร ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    เมื่อผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการ E-Mail, Facebook รวมทั้ง G+ ทางระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 จะทำการเก็บข้อมูลบางส่วนจากผู้ให้บริการนั้นๆ ตามที่ผู้ใช้งานได้ยินยอม
   2. ข้อมูลประวัติส่วนตัวที่ผู้ใช้ได้ส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 เช่น หน้าประวัติส่วนตัว ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสร้างข้อมูลลงทะเบียนที่ผู้ใช้งานแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ และผู้ใช้งานจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในความเสี่ยงต่อการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลทั่วไปพบเห็น
  2. ข้อมูลที่ระบบเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติ
   1. ข้อมูลจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้งานบนระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 และ HRD Appilcation อาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น Mobile Device IDs เวอร์ชันของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบต่างๆ และหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเรียกใช้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 โดยอัตโนมัติ
   2. คุ้กกี้ (Cookies) และ ไอพี แอดเดรส (IP Address) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางอย่าง เช่น คุ้กกี้ จะใช้สำหรับเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบ เก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และประวัติการเข้าชมกระทู้ ซึ่งจะเรียกคืนค่าโดยอัตโนมัติในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้ง คุ้กกี้ จะหมดอายุหรือถูกลบทิ้งอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ หากผู้ใช้งานเลือกตั้งจดจำค่าไว้ คุ้กกี้จะหมดอายุตามระยะเวลา รวมถึง ไอพี แอดเดรส จะถูกเก็บตอนที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัคร เพื่อใช้กำหนดการเปิดปิดการใช้งานของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งาน รวมทั้งสิทธิ์การใช้งานในบางฟีเจอร์
 3. วิธีการใช้ข้อมูล
  1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ผลดีแก่ผู้ใช้งาน ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค วิจัยและวิเคราะห์ในการปรับปรุงพัฒนา และเปิดบริการฟีเจอร์ใหม่
  2. การเก็บบันทึกการติดต่อของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการบริการและดูแลผู้ใช้งาน เพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานอาจพบระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 อาจใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งานเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงบริการ เช่น แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงบริการต่างๆ ที่กำลังจะมีขึ้น
  3. เพื่อการบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 รวมทั้งเพื่อป้องกันการฉ้อโกงจากมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิด
  4. การรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 เพื่อใช้สำหรับการใช้งานข้อมูลต่อไป
 4. การควบคุมข้อมูลโดยผู้ใช้งาน
  1. ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบสมาชิก โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้หรือการสมัครสมาชิกไว้กับระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงหน้าจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานเอง สามารถเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลไว้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้หรือแสดงไว้บนระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0
  2. คุ้กกี้ (Cookies) สำหรับการเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน การเก็บสถานะการเข้าใช้งานระบบ แบบฟอร์มที่เคยกรอกไว้ และประวัติการเข้าชมประกาศนั้น ผู้ใช้งานสามารถจำกัดหรือป้องกันการตั้งค่าคุ้กกี้ในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานได้
 5. ความปลอดภัยของข้อมูล
  1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะมีการจำกัดการเข้าถึง การเข้าถึงข้อมูลนั้น จะอนุญาติให้เข้าถึงได้โดยจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานในระบบที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้ โดยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด
  2. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทางการกีฬาของชาติ 4.0 มีการตรวจสอบบริการและโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากภัยคุกคามนั้น ซึ่งได้แก่ สแปม (spam) มัลแวร์ (Malware) ไวรัส (Virus) และโค้ด (Code) ที่เป็นอันตรายในรูปแบบอื่นๆ